top of page

Op deze pagina hebben we alle vragen en antwoorden naar aanleiding van onze webinar op een rijtje gezet. Wij blijven deze pagina regelmatig updaten met nieuwe inzichten, vragen en antwoorden.
 

Staat jouw vraag er niet tussen? Of wil je graag advies voor jouw specifieke situatie?  Neem dan contact op via info@plusprojects.nl

 • Wat is de snelste manier om ondersteuning te krijgen?
  Ons bellen! Dan kunnen wij heel snel schakelen en voor je in kaart brengen waar jouw kansen liggen en of je voldoet aan de voorwaardes bijvoorbeeld compensatieregelingen. Deze QuickCheck voeren wij gratis en vrijblijvend voor je uit. Daarnaast kunnen we je eventueel doorzetten naar specialisten en experts in ons netwerk, bijvoorbeeld fiscalisten of juristen.
 • Waar heb je recht op als je minder omzet hebt door de crisis maar geen liquiditeitsproblemen hebt?
  Het gaat niet zozeer om liquiditeitsproblemen, maar om omzetverlies. Als jij kan aantonen dat jij omzetverlies leidt, dan heb jij recht op een van de maatregelen uit het noodpakket. Liquiditeit zelf is geen voorwaarde voor een van de regelingen.
 • Zien we ethische bezwaren voor het aanvragen van een steunmaatregeling als we wel voldoende liquiditeit hebben?
  Deze vraag wordt vaak gesteld. Je moet het vooral voor jezelf beantwoorden. Deze vraag speelt ook veel bij aanvragen van uitstel van betaling van belastingen. Als je een aanvraag doet terwijl je wel genoeg middelen hebt, bijvoorbeeld als supermarkt, dan kan de overheid later je aanvraag nog doorlichten. Onterechte aanvragen kunnen dan leiden tot boetes. De ontvangers van de aanvragen zullen er nu ook niet heel soepel mee omgaan.
 • Als je als zzp’er met zuiniger leven bijvoorbeeld, wel het jaar door zou kunnen komen, hoe zit het dan met de ethiek van steunmaatregelen aanvragen?"
  Het ethische aspect blijft bij jezelf. In de vorige vraag ging het over liquiditeitsmaatregelen voor ondernemers die in de knel komen met hun fiscale afdrachten. Dat is heel belangrijk om te voorkomen dat ondernemers omvallen. Hier gaat het over inkomensaanvullingen voor zzp’ers. Daarvan kun je zeggen dat die een ander doel hebben. Deze regelingen zijn ook bedoeld voor liquiditeit, maar die regelingen zijn ook heel duidelijk vormgeven om inkomensverlies op te vangen met wat anders enorme gevolgen zou hebben voor de economie. Er is bijvoorbeeld hiervoor geen vermogenstoets en er wordt niet gekeken naar het partnerinkomen. Want als miljoenen mensen (een deel) van hun inkomen gaan missen, kunnen ze misschien met hun spaargeld wel hun hypotheek betalen, maar dan gaat onze economie wel achteruit. Het is ook om te voorkomen dat het consumentengedrag (permanent) veranderd.
 • Voor BBZ voorwaarden: urencriterium 1225 uur, geld dat voor dit jaar, 2020? Ik ben oktober 2019 gestart en heb in dat jaar het urencriterium niet gehaald. Dit jaar haal ik dat wel want ik werk fulltime."
  We konden hierover nog niks terugvinden online. Wel verwachten we dat dit een punt van discussie gaat worden bij de overheid over hoe ze hiermee zullen omgaan. Wij houden het in de gaten.
 • Stel er komt een lockdown. Hoelang kan de overheid de salarissen blijven compenseren?
  Hier kunnen wij niet direct antwoord op geven – dit is meer een vraag voor de overheid en alle rekenwonders in Nederland, hoelang dat haalbaar blijft.
 • Kan een DGA (directeur (groot)aandeelhouder aanspraak maken op de NOW-regeling?
  Deze vraag is ook door de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) en accountantsorganisaties neergelegd, het antwoord is nog niet duidelijk. Bij ons weten op dit moment nog niet.
 • Heb je als DGA recht op de inkomensondersteuning bij de gemeente?
  Nee. Deze geldt alleen voor zelfstandige ondernemers. Dus tenzij jij bent ingehuurd als zzp’er, heb je daar geen recht op. Vanuit de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) is deze vraag ook aan de overheid gesteld, en er wordt naar gekeken want DGA’s vallen een beetje tussen wal en schip. Maar op dit moment voldoet een DGA niet aan de randvoorwaarden voor de aanvraag van een BBZ bij de gemeente. Hier komt later meer informatie over. Bron: https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/brief-23-03-2020-aan-ministerie-van-financien.pdf
 • Kun je uitstel krijgen op maandbedragen van leaseauto's?
  Dit is een financieringsvraag die bij de verstrekker, de leasemaatschappij, moet worden neergelegd. Ze zullen daar nu vele vragen over krijgen. Het is te verwachten dat zij een eigen beleid hierop gaan ontwikkelen. Leasemaatschappijen zijn financiële instellingen, zoals een bank. Die dus zullen waarschijnlijk ook extra steun van de overheid zullen krijgen om hun rol in de samenlevening, en het financiële systeem, te kunnen blijven vervullen. Stel je vraag dus vooral bij de leasemaatschappij – hoe meer vragen ze krijgen, des te sneller zal hun beleid duidelijk worden, en ziet de overheid het ook.
 • We hebben een jaaraanvraag voor WBSO gedaan. We willen nu een nieuw project aanvragen, kan dat?"
  Technisch gezien kan dat niet. Aanvragen kan maar 1 keer per jaar, in november of december. Voor 2020 is dat op 20 december. We kunnen kijken of je nieuwe project kan aansluiten bij je reeds aangevraagde. We kunnen altijd nagaan bij de RVO of zij bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe regelingen rond de WBSO. We kunnen ook niet uitsluiten dat de RVO enige coulance zal gaan tonen. Wij gaan op onderzoek uit!
 • Door het thuiswerken worden de wbso-uren niet gehaald. Wat te doen?
  Vooral je uren goed blijven opschrijven. Kijk ook wat voor werkzaamheden vallen onder thuiswerken? Laboratoriumwerk is dan natuurlijk lastig. Maar misschien ben je nog wel bezig met andere activiteiten die R&D gerelateerd zijn. Denk aan data-analyse, nieuw ontwerpen maken in simulatiesoftware, of bijvoorbeeld herberekeningen doen. Wij kunnen je helpen om te kijken of je toch activiteiten hebt die als WBSO-waardig kunnen worden geclassificeerd.
 • Ik heb een subsidie via ESF. Nu ga ik de deadline niet halen, omdat mijn werk stil ik gezet. Hoe gaat het ESF daar mee om? Is uitstel mogelijk?"
  Vanuit de subsidieverstrekker: Veel ESF-projecten hebben vragen gesteld o.a. over de mogelijkheid van verlenging van de projectperiode. Momenteel wordt hard gewerkt aan een beantwoording van deze vragen en wij komen hierop terug zodra wij u duidelijkheid kunnen geven. Er is overigens al wel uitstel mogelijk voor het indienen van de einddeclaratie voor projecten die in 2018 zijn gestart en de komende weken de deadline hebben.
 • Zijn er speciale regelingen voor VOFs?
  Die zullen er wel zijn. We zoeken het uit! Maar om goed jouw mogelijkheden in kaart te kunnen brengen, moet je bedenken wat je met een regeling zou willen bewerkstelligen voor jouw VOF. Waar wil jij naartoe, wat zijn jouw activiteiten? Met deze informatie kunnen we bekijken welke regelingen voor jou van toepassing zouden kunnen zijn,
 • Ik ben bezig met het ontwikkelen van een educatieprogramma voor ondernemers. Is daar een subsidie voor mogelijk?
  Het voor jezelf aanvragen is lastig. Maar de klanten voor wie het programma ontwikkelt, kunnen jouw inhuren en dan subsidie aanvragen via de SLIM-regeling. Daarmee kunnen ze jouw kosten dekken.
 • Zal de uitvoeringspraktijk gaan verschuiven voor subsidies? Naar meer toetsingen achteraf, dan zoals nu vooraf?"
  Dat is nu heel lastig te zeggen. Vooralsnog gaan subsidies en regelingen door zonder wijziging. De RVO heeft zich hier ook nog niet over uitgesproken. Wij houden het in de gaten!
 • Moeten wij doorgaan met sales?
  Ja, juist nu is een goed moment om persoonlijk contact met je klanten te houden. Het is ook een vorm van relatiemanagement. Moet je ook koude acquisitie doen? Wij denk van wel. Ook hiervoor hebben wij experts in ons netwerk die daar advies over kunnen geven.
bottom of page